Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postep, wspólna praca to sukces

Grupa MPD opiera swoją działalność o synergię doświadczeń oraz wiedzy jej założycieli. Kilkuletnia praktyka w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i konsultingowych dla zróżnicowanych zespołów, uczyniła nas ekspertami w tej dziedzinie. Naszym celem jest dostarczanie indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań, które mają wspierać zespoły na każdym etapie ich tworzenia oraz zwiększać efektywność ich pracy.


klient
biznesowy


administracja
publiczna


klient
indywidualny


w talent
dziani


Aktualności

Dlaczego Grupa MPD – co zyskujesz?

Synergia doświadczeń, wiedzy i serwacji, Kreatywność do potęgi trzeciej Połączenie trzech wielkich pasji do zarządzania ludźm Indywidualne (nie „sieciowe” rozwiązania) zyte na miarę organizacji Realizacje zleceń bezpośrednio przez ekspertów Grupy MCK Sieć kontaktów biznesowych i naukowych

Model pracy Grupy MPD

Przy definiowaniu potrzeb klienta pracujemy na modelu pięciu pytań- 5W: Who, What, When, Where, Why. Jest to klasyczna metoda (stosowana już w starożytności) zbierania materiału badawczego mająca na celu zebranie wszystkich kluczowych dla projektu informacji: